Skakel Nou ยป (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Welkom by ABBO se webtuiste!

Doel

ABBO se doel is om toerusting te gee en geleenthede te skep vir berading, sodat mense op 'n Bybelse wyse verander (in hulle denke en dade) en hulle ook ander mense, binne en buite Suid-Afrika, kan begelei om te verander.

Missie

1. Gee beradingstoerusting deur:

 • Kursusse

 

 • Individuele en groepsoptredes
 • Kursus 1 kontaksessies word aangebied in 3 provinsies, naamlik
  • Gauteng, Pretoria
  • Noordwes, Potchefstroom
  • Weskaap, Somerset Wes

 

2. Skep geleenthede vir berading naamlik:

 •     Berading, landswyd, deur ABBO-toegeruste beraders
 • Oudstudente Naamlys
 •     Oorbruggingsberading vir Kansel Media Groep (KMG) - Berading

 

Uitgangspunte

ABBO het die volgende uitgangspunte:

 •     Ons erken die Bybel as die geinspireerde Skrifwoord van God.
 •     Ons gebruik die Bybel as bron en norm vir ons beradingsbenadering en -praktyk.
 •     Ons verstaan en gebruik van die Skrif berus op refomatoriese verklaringsbeginsels.
 •     Insigte van die teologie en die menswetenskappe word aan die Skrif getoets.
 •     Mense word begelei om hulle identiteit in Christus te vind en hulle unieke lewensdoel uit te leef.
 •     Ons glo verandering behoort holisties plaas te vind: in mense se harte en in hulle optrede.
 •     Mense met nood word bedien ongeag hulle geloofsoortuiging, kerkverband, ras, taal of geslag.
 •     Ons streef na deursigtigheid, verantwoordbaarheid, effektiwiteit en uitnemendheid.
 •     Ons dien ons naaste uit liefde in opdrag van, en tot eer van God drie-enig.