Skakel Nou » (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Kursus 1 : Bybelse Berading

Agtergrond

Die Bybelse beradingskursusse is die produk van navorsing wat reeds in 1968 deur die Christian Counseling Education Foundation (CCEF) in Philadelphia (VSA) begin is en deur die Assosiasie vir Bybelse Berading en Opleiding (ABBO) in Randburg (SA) verder uitgebrei is.

Al die kursusse is geskoei op dieselfde Bybels-gefundeerde beradingsmodel.

Gelowiges word met behulp van die beradingsmodel toegerus om mense effektief te beraad.

Die kursusse rus ook professionele mense toe om vanuit 'n Bybelse perspektief te beraad.

Kursus 1: Bybelse Berading

Uitkomste van die kursus
Die student sal die volgende demonstreer wanneer kursus 1 voltooi is:

Semester 1
1.  Kennis van die beginsels van die Bybelse beradingsmodel ten opsigte van:

 •     Dinamiek van Bybelse verandering
 •     Metodes van Bybelse verandering
 •     Kreatiwiteit in Berading
 •     Bybelse berading in die alledaagse lewe
 •     Bybelse perspektiewe op berading


Die student kwalifiseer vir Semester 2 indien Semester 1 bevredigend afgehandel is.

Semester 2
1.  Kennis van die toepassing van die Bybelse beradingsmodel ten opsigte van:

 •     Huweliks- en gesinsberading
 •     Die wesenskenmerke van 'n Bybelse Berader
 •     Berading aan persone met depressie, verslawing, stres of ander vorme van lyding


2.  Vaardighede om

 •   Bybelse beradingsbeginsels in eie lewe toe te pas en selfondersoek te doen volgens Bybelse voorskrifte.
 •   Bybelse beradingsbeginsels toe te pas in gevallestudies, beradingsprojekte en besprekings.


3. Houding / waardes / ingesteldheid

 •    Groei in karaktereienskappe soos nederigheid, liefde, getrouheid en geestelike volwassenheid.

Leerareas
Beginsels van die Bybelse beradingsmodel en toepassing op alle beradingterreine

Leermetodes

 •    Afstandsonderrig. Studiemateriaal is op CD of in elektroniese formaat beskikbaar.
 •    Selfstudie van studiemateriaal en doen van selfstudie opdragte.
 •    Geskrewe werkopdragte:
           Semester 1: Vyf werkopdragte, 'n bedieningsprojek en leerjoernaal;
           Semester 2: Vyf werkopdragte en leerjoernaal;
 •    Oopboek eksamen wat tuis afgelê word.

 

Voorgeskrewe leeswerk 
Semester 1 
 Semester 1 Studiegids ABBO
 How People Change Lane, TS and Tripp, PD 2008
 War of Words Tripp, PD  2000
 When People are Big and God is Small Welch, ET  1997
Aanbevole boeke
 A Theology of Christian Counseling Adams, Jay E  1979
 The Christian Counselor's Manual Adams, Jay E  1973
Semester 2
 Semester 2 Studiegids ABBO
 Christian Living in the Home Adams, Jay E  1979
 The Marriage Builder Crabb, L  1992


Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 992 4606; info@goodneighbours.org.za

Toelatingsvereiste: Graad 12

Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van die eksamen

Tydsduur van kursus:  Een jaar

Kontaksessies: 08:00 - 15:00. KALENDER (KALENDER 2018)

Plek: 
  GAUTENG, Pretoria : Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA
  NOORDWES, Potchefstroom : Duet-gemeente, Govan Mbekilaan 5, Van Der Hoffpark
  WESKAAP, Somerset Wes : Kantore 38 39, Office Block 1, Baker Square, De Beerstraat, Somerset Wes

Studieleier:  Johan Eloff en andere

REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

 •     Voltooi inskrywingsvorm
 •     Betaal deposito van R1500.00
 •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
 •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

Kursusfooie
Totaal:          R7400.00
Deposito:     R1500.00
Balans:         R5900.00, betaalbaar as

 • Een betaling tydens registrasie
 • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
 • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


Kontakbesonderhede

Tel : 012 334 1286
Sel : 084 525 2609
Faks : 086 665 5473
E-Pos : marietjie@abbo.org.za
Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
Webblad: www.abbo.org.za