Skakel Nou » (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Kursus 5: Bybelse Traumaberading

Uitkomste van die kursus
Kennis en vaardighede in die teorie en praktyk van Bybelse traumaberading.
Karaktergroei.

Leerareas

 • Leerarea 1: Ouerhuistrauma 
  Bybelse berading aan volwassenes (18+) wat trauma in hulle kinderjare ervaar het in hulle verhouding(e) met hulle primêre versorgers (ouers/voogde). 
 • Leerarea 2: Seksuele Trauma
  Bybelse berading aan volwasse persone met seksueel trauma (bv. deur verkragting, seksuele teistering, seksverslawing, ensomeer)
 • Leerarea 3: Akute Trauma
  Bybelse metode van ontlonting en de-aktivering van volwasse individue en groepe met akute resente krisisse (bv. motorbotsings, ongelukke, natuurrampe, roof, aanhouding, skielike dood van 'n geliefde).
 • Leerarea 4: Kroniese Trauma
  Bybelse berading aan volwasse persone met kroniese (voortgesette, herhalende) trauma of permanente verliese soos bv. uitgerekte siekte (kanker, vigs, ens.), gestremdheid, armoede, werkloosheid, energietekorte, depressie, enkelwees (bv. ongetroudheid, geskei wees, weduskap), veroudering, destruktiewe verhoudings (in gesinne, tronke, bordele, tehuise, ens.).

Leermetodes

 • Inleiding tot leerareas.
 • Reflektering op leerareas.
 • Literatuurstudie (totaal: 1,000 bladsye)
 • Vier tuisberadings & -verslae en assessering van verslae.
 • Leerjoernaal.

 

Voorgeskrewe boeke
Die Bybel
ABBO Kursus 1, 2 & 3
ABBO
Leerarea 1
Changes That Heal: How to Understand Your Past to Ensure a Healthier Future.  Deel II & III
Cloud, H  1996
Brain Science, Emotional Trauma, and the God who is with Us.
Deel III, IV & V.  www.kclehman.com (Aflaai vanaf Internet)
Lehman, KC & Lehman, C
The Attachment Connection: Parenting a secure & confident child using the Science of attachment. Voorwoord; Inleiding; Hoofstuk 1 & 2
Newton, RP 2008 
Recovering From Child Abuse.
Powlison, D  2008
Aanbevole leeswerk
Trauma counselling.  Hoofstuk 3, 4 & 5.  wentzel.coetzer@nwu.ac.za
Coetzer, W  2010
Trauma and Recovery: From domestic abuse to political terror. Hoofstuk 4 & 5
Herman, JL 2001
Ouer-verwerping in kinderjare. MA-Verhandeling. Potchefstroom:NWU Pieterse, ME  2006
Walls of my Heart.
Thompson, B & B  1988
Leerarea 2
The Wounded Heart: Hope for Adult Victims of Childhood Sexual Abuse
Allender, DB  2008
Healing Victims of Sexual Abuse
Sandford, P  2009
Aanbevole leeswerk
Waking with Wounded Children.  White River: Petra Institute.
Coetzee, D  2011
Rape, Molesting and Incest.  wentzel.coetzer@nwu.ac.za
Coetzer, W  2009
Verskeie handleidings. Lamb Ministries.  cori@intekom.co.za
Cronje, F  2007
Shelter From the Storm: Hope for Survivors of Sexual Abuse. Kubitin, C & Mallory, J  2002
Counselling Survivors of Sexual Abuse Langberg, Diane 2003
The Broken Image: Restoring Sexual Wholeness Through Healing Prayer. Payne, Leanne  1997
Sexual Assault: Healing steps for victims Powlison, D 2010
No More Hurting: Life Beyond Sexual Abuse. Purdie, G 2004
Leerarea 3
Who I am in Christ
Anderson, NT 2001
Defusing and Debriefing.  Hoofstuk 1 & 2 wentzel.coetzer@nwu.ac.za
Coetzer, W  2007
It's not Fair: Finding Hope When Times Are Tough
Mack, WA & Howard, D 2008
Aanbevole leeswerk
Healing for Trauma in the South African Context
Retief, Y  2005
Voorgeskrewe boeke
Defusing & Debriefing.  www.helpstartshere.org
Weaver, JD 2007
Leerarea 4
Down But Not Out: How To Get Up When Life Knocks You Down
Mack, W  2005
Why Me? Comfort for the Victimized.
Powlison, D  2003
The Vale of Tears: Experiencing Growth Through Loss.
Weston, R  2009
Aanbevole leeswerk
A Nouthetic Approach To Healing Posttraumatic Stress Disorder
Fried, A  2011
The Neurophysiology of Dissociation & Chronic Disease.
www.researchgate.net/publication/11951118
Scaer, RC  2001
Understanding your Grief: Journal
www.griefnet.org/library/reviews/u/understandingyourR.html
Wolfeldt, AD  2004
Living with Chronic Pain and Illness
Yerkes, MJ


Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 993 4606; info@goodneighbours.org.za

Toelatingsvereiste: ABBO Kursus 3

Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van kursus 5

Tydsduur van kursus:  Een jaar

Kontaksessies: Vyf Saterdag kontaksessies. 08:00 - 15:00. KALENDER

Plek:  Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA

Studieleier:  Dr Vorster Combrink

REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

 •     Voltooi inskrywingsvorm
 •     Betaal deposito van R1500.00
 •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
 •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

Kursusfooie
Totaal:          R7400.00
Deposito:     R1500.00
Balans:         R5900.00, betaalbaar as

 • Een betaling tydens registrasie
 • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
 • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


Kontakbesonderhede

Tel : 012 334 1286
Sel : 084 525 2609
Faks : 086 665 5473
E-Pos : marietjie@abbo.org.za
Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
Webblad: www.abbo.org.za