Skakel Nou ยป (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Kursus 2 : Praktyk van Bybelse Berading

Uitkomste van die kursus:
    Aan die einde van kursus 2 moet die student die volgende demonstreer:

 •         Kennis van 'n Bybelse beradingsmodel

Die dinamieke van verandering, die vier fases van Bybelse berading; beginsels van Skrifgebruik; samewerking met en verwysing na ander hulpverleners; beradingsetiek bv. vertroulikheid van inligting, deursigtigheid; 'n wetlike raamwerk vir beraders.

 •         Vaardighede in die funksionele toepassing van die beradingsmodel

Een tot een berading; die toepassing van Bybelse waarhede in probleemsituasies; gebed; oorbruggingsberading per telefoon en briewe/e-pos; verslagdoening; dokumentering van beradingsessies; gebruik van beradingsgereedskap.

 •         Houding / waardes / ingesteldheid: Karaktereienskappe soos nederigheid, liefde, getrouheid en geestelike volwassenheid.

 • Leerareas
    Praktiese toepassing van die Bybelse beradingsmodel

  Leermetodes:

  •     Een-tot-een beradingsessies onder supervisie & reflektering deur groep;
  •     Klas- en tuisberadingsopdragte;
  •     Leerjoernaal;
  •     Assessering van medestudente;
  •     Klasbespreking van voorgeskrewe boeke;
  •     Telefoon- en brief / e-pos / whatsapp-berading

  Voorgeskrewe boeke
  Bybelse Berading Kursus 1 ABBO
  Seeing With New Eyes: Counseling and the Human
  Condition Through the Lens of Scripture.
  Powlison, D  2000
  Instruments in the Redeemer's Hands Tripp, PD  2002
  Maximum Faith Barna, G  2011
  Aanbevole boeke
  Idols of the Heart: Learning to Long for God Alone Fitzpatrick, E  2001
  Speaking Truth in Love Powlison, D  2011

  Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 993 4606; info@goodneighbours.org.za

  Toelatingsvereiste:  ABBO Kursus 1

  Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van kursus 2

  Tydsduur van kursus: Een jaar

  Aantal studente per inskrywing: Minimum 10; maksimum 20

  Kontaksessies:  12 Saterdag kontaksessies.  08:00 - 15:00.  KALENDER

  Plek:  Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA

  Studieleier:  Johan Eloff en andere

  REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

  •     Voltooi inskrywingsvorm
  •     Betaal deposito van R1500.00
  •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
  •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

  Kursusfooie
  Totaal:          R7400.00
  Deposito:     R1500.00
  Balans:         R5900.00, betaalbaar as

  • Een betaling tydens registrasie
  • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
  • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


  Kontakbesonderhede

  Tel : 012 334 1286
  Sel : 084 525 2609
  Faks : 086 665 5473
  E-Pos : marietjie@abbo.org.za
  Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
  Webblad: www.abbo.org.za