Skakel Nou » (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Kursus 3 : Gevorderde Kursus in Bybelse Berading Praktyk

Uitkomste van die kursus
Aan die einde van die kursus moet die student die volgende demonstreer:

 • Kennis van 'n Bybelse beradingsmodel -die dinamieke van verandering; die vier fases van Bybelse berading; beginsels van Skrifgebruik; die plek van gebed in berading.
  • Vaardighede in die toepassing van die beradingsmodel in een-tot-een berading; die toepassing van Bybelse waarhede in probleemsituasies; gebed; gebruik van beradingsgereedskap.
  • Houding / waardes / gesindheid:
   Karaktereienskappe soos nederigheid, liefde, getrouheid en geestelike volwassenheid

Leerareas
Gevorderde praktiese toepassing van die Bybelse beradingsmodel

Leermetodes

 • Een-tot-een berading onder supervisie & reflektering deur groep
 • Klas- en tuisberadingsopdragte; leerjoernaal
 • Assessering van medestudente
 • Klasbespreking van voorgeskrewe boeke
 • Selfevaluering as Bybelse berader
 • Gebruik van meetinstrumente en beradingsgereedskap, bv. bloedtoetse, vraelyste, geneagram, ens.
 • Beskikbaarstel van indeks van beradingsonderwerpe en toepaslike literatuur.

Voorgeskrewe boeke
Van geslag tot geslag: Die geneagram en die ontwikkeling van 'n narratiewe pastoraat. NGTT. Kotzé, D  2000
Genograms in Family Assessment. McGoldrick, M. & Gerson, R. 1986
Blame It On the Brain: Distinguishing Chemical Imbalances, Brain Disorders, and Disobedience. Welch, ET 1998
The sensation of being somebody. Wagner, ME  1982
The Lies We Believe. Thurman, C  1999
Telling yourself the truth. Backus, W & Chapian, M  2000
The search for Significance: Seeing your true worth through God's eyes McGee, RS  2003
Relationship Rescue: Don't make excuses! Start repairing your relationship today. McGraw, PC  2001
Pleasing People: How not to be an "approval junkie". Priolo, L  2007
How to help people change. Adams, JE  1986
How people change. Lase, TS &Tripp, PD 2008
From Pride to Humility. Scott, S  2002
Inside Out. Crabb, L  1988
Changes that Heal. Cloud, H  1992
Shattered Dreams: God's unexpected pathway to joy. Crabb, L  2001
The Healing Presence. Payne, L  1991
The Purpose Driven Life. Warren, R  2002
The Dream Giver (Die Droomgewer) Wilkenson, B  2003
Aanbevole boeke
Master Potter. Austin, J  2003
Master Potter and the Mountain of Fire. Austin, J  2003
Untwisting Twisted Relationships. How to restore close ties with family and friends. Backus, W & C 1988
The Five Love Languages.  How to express heartfelt commitment to your mate. Chapman, G  1995
Wild at Heart: Discovering the secret of a man's soul. Eldredge, J  2001
Captivating: Unveiling the mystery of a woman's soul. Eldredge, J & Eldredge, S  2005

Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 993 4606; info@goodneighbours.org.za

Toelatingsvereiste:  ABBO Kursus 2

Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van kursus 3

Tydsduur van kursus:  Een jaar

Aantal studente per inskrywing: Minimum 10; maksimum 20

Kontaksessies - 12 Saterdag kontaksessies.  08:00 - 15:00.  KALENDER

Plek:  Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA

Studieleier:  Johan Eloff

REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

 •     Voltooi inskrywingsvorm
 •     Betaal deposito van R1500.00
 •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
 •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

Kursusfooie
Totaal:          R7400.00
Deposito:     R1500.00
Balans:         R5900.00, betaalbaar as

 • Een betaling tydens registrasie
 • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
 • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


Kontakbesonderhede

Tel : 012 334 1286
Sel : 084 525 2609
Faks : 086 665 5473
E-Pos : marietjie@abbo.org.za
Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
Webblad: www.abbo.org.za