Kursus 4 : Bybelse Mentorskap

 • Print

Uitkomste van die kursus
Aan die einde van kursus 4 moet die student die volgende demonstreer:

Kennis van beginsels en toepassing van Bybelse mentormodel

Vaardighede
Mentor- en leierskapvaardigheid van die individu, in die persoonlike leefwêreld, besigheidswêreld, en / of organisasie-konteks.

Leerareas

 • Inleiding: Wat is mentoring?
 • Mentors is vandag nodig.
 • Bybelse Basis vir mentoring (Paulus)
 • Mentoring en leierskap
 • Mentormodel
 • Jou unieke motiveerders as Leier-Mentor
 • Jou strategie as leier-mentor
 • Mentor Proses met vaardighede en eienskappe van ‘n mentor
 • Persoonlike ontwikkelingsplan as leier-mentor
 • Mentoring in aksie

Leermetodes

 •    Afstandsonderrig. Studiemateriaal word voorsien op CD of in elektroniese formaat.
 •    Lees studiemateriaal en voltooi selfstudie-opdragte.
 •    4 Geskrewe werkopdragte, 'n praktiese mentorprojek en leerjoernaal.
 •    Een 2-3 uur gesprek oor die student se unieke ontwerp (individuele sessie)
 •    Oopboek eksamen wat tuis afgelê word.

Voorgeskrewe boeke
 Kursus 4 Studiegids ABBO
 NIV Leadership Bible Buzzell S, Perkins B, Boa KD
(Samestellers)
 As Iron Sharpens Iron: Building Character in a
 Mentoring Relationship
Hendricks, H & W  1999

 

Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 993 4606; info@goodneighbours.org.za

Toelatingsvereiste:
  Graad 12

Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van kursus 4 eksamen

Tydsduur van kursus:  Een jaar

Kontaksessies: 4 Saterdag kontaksessies.  08:00 - 15:00.  KALENDER

Plek:  Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA

Studieleier:  Johan Eloff

REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

 •     Voltooi inskrywingsvorm
 •     Betaal deposito van R1500.00
 •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
 •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

Kursusfooie
Totaal:          R7400.00
Deposito:     R1500.00
Balans:         R5900.00, betaalbaar as

 • Een betaling tydens registrasie
 • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
 • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


Kontakbesonderhede

Tel : 012 334 1286
Sel : 084 525 2609
Faks : 086 665 5473
E-Pos : marietjie@abbo.org.za
Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
Webblad: www.abbo.org.za