Skakel Nou ยป (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Kursus 6: Bybelse berading met kinders en hul ouers

Uitkomste van die kursus
Aan die einde van die kursus moet die studente die volgende demonstreer:

 1. Kennis/insig mbt
  • 'n bybelse metode van berading aan kinders en hul ouers/voogde
  • Leerareas

 2. Vaardighede in
  • die gebruik van 'n bybelse beradingsmetode in die leerareas
  • verslagdoening van praktiese berading.

 3. Karaktergroei tov
  • nederigheid
  • liefde
  • getrouheid
  • geestelike volwassenheid.

Leerareas
Die kursus dek vier leerareas en behels berading aan ouers en hul kinders tydens:

 • Swangerskap tot 3 jarige ouderdom (fetus, baba & peuterfase)
 • 03 - 07 jaar (kleuterfase)
 • 07 - 12 jaar (kinderjare)
 • 12 - 18 jaar (puberteit en adolessensie)

Leermetodes

 • Inleidings tot vier leerareas en klasbesprekings.
 • Spel
 • Literatuurstudie (ongeveer 1,500 bladsye)
 • Vier tuisberadings en  skriftelike verslae en assessering van verslae.
 • Reflektering op leerervaring in elke leerarea (leerjoernaal).

 

Voorgeskrewe boeke
Die Bybel
ABBO Kursus 1, 2 & 3
ABBO
Leerarea 1: Swangerskap tot 3 jarige ouderdom
The Attachment Connection: Parenting a secure & confident child using the science of attachment theory. Inleiding, hoofstuk 1 & 2 (elektronies beskikbaar by Vorster Combrink)
Newton, RP  2008
The Faithful Parent: A Biblical Guide to Raising a Family. Hoofstuk 3 & 4
Peace, M & Scott, SW  2010
What Every Parent Needs To Know.
Sunderland, M 2007
Getting to the Heart of Parenting. DVD. CDR Communication.
Sessie 5 & 6
Tripp, PD  2009
Aanbevole leeswerk
Nurturing Children In The Lord.
Fennema, J  1980
Koester jou kleuter
Richardson, A  2005
Sodat my kind kan glo.
Theunissen, A 1983
Instruments in the Redeemer's Hands.
Tripp, PD 2002
Die ontwikkelingsfases van jou kind.
van Zyl, L  2007
Leerarea 2: 03 - 07 jaar
The Faithful Parent: A Biblical Guide to Raising a Family. Hoofstuk 5
Peace, M & Scott, SW  2010
Getting to the Heart of Parenting. DVD. CDR Communication.
Sessie 5 & 6
Tripp, PD  2009
Shepherding a Child's Heart.  Hoofstuk 1 - 15
Tripp, T  2005
Aanbevole leeswerk
Kweek gesonde gesag.
Britz, H  2008
Play Therapy With Abused Children. Cattanach, A  2004
Walking With Wounded Children. White River: Petra College. Coetsee, D  2011
Boundaries with kids. Cloud, H & Townsend, J  1998
Play Therapy. Landreth, G  1991
Instruments in the Redeemer's Hands. Tripp, PD 2002
Shepherding a Child's Heart: Parent's Handbook Tripp, T  2001
Die ontwikkelingsfases van jou kind. van Zyl, L  2007
Leerarea 3: 07 - 12 jaar
Dazzling your Kids With the Love of Jesus.
Fitzpatrick, M & Thompson, J  2011
What the Bible Says About Parenting: God's Plan For Rearing Your Child.
MacArthur, J  2000
Getting to the Heart of Parenting. DVD. CDR Communication.
Sessie 7 & 8
Tripp, PD  2009
Shepherding a child's heart.  Hoofstuk 16 - 17
Tripp, T  2005
Aanbevole leeswerk
Boundaries with Kids.
Cloud, H & Townsend, J  2011
Christian Counselling: A Comprehensive Guide.  Hoofstuk 13.
Collins, GR  2007
Counselling Children. Geldard, K & Geldard, D  2013
Your Family God's Way: Developing Sustainable Relationships in the Home. Mack, WA  1991
Die ontwikkelingsfases van jou kind. van Zyl, L  2007
Leerarea 4: 12 - 18 jaar
Family Driven Faith: Doing what It Takes to Raise Sons and Daughters who Walk with God
Baucham, V  2007
Getting to the Heart of Parenting. DVD. CDR Communication.
Sessie 9 & 10
Tripp, PD  2009
Age of Opportunity: A Biblical Guide to Parenting Teens.
Tripp, PD  2001
Shepherding a Child's Heart. Hoofstuk 18 - 19.
Tripp, T  2005
Aanbevole leeswerk
Christian Counselling: A Comprehensive Guide.  Hoofstuk 14.
Collins, GR  2007
The Adolescent.
Gouws, E & Kruger, N & Burger, S  2000
Getting Grip: The Heart of Anger. Handbook for Teens.
Priolo, L  2007
A tot Z van ouerskap: Net wat jy nodig het om jou tiener suksesvol groot te maak.
Seale, R  2007
Hoe om jou lewe te verwoes voor jy 16 is.
Smith, J  2008


Good Neighbours Boekwinkel Tel: 011 704 1857; 012 993 4606; info@goodneighbours.org.za

Toelatingsvereiste: ABBO Kursus 3

Kwalifikasie: Sertifikaat word toegeken na suksesvolle voltooiing van kursus 6

Tydsduur van kursus:  Een jaar

Kontaksessies: Vyf Saterdag kontaksessies. 08:00 - 15:00. KALENDER

Plek:  Radiokansel Konferensiesaal, Jacobusstraat 42, Kilnerpark, PRETORIA

Studieleier:  Dr Vorster Combrink

REGISTRASIE:  ABBO kantoor - marietjie@abbo.org.za of Webblad

 •     Voltooi inskrywingsvorm
 •     Betaal deposito van R1500.00
 •     Gebruik NAAM en VAN as verwysing
 •     Faks / e-pos voltooide inskrywingsvorm en R1500 betalingsbewys na ABBO

Kursusfooie
Totaal:          R7400.00
Deposito:     R1500.00
Balans:         R5900.00, betaalbaar as

 • Een betaling tydens registrasie
 • 10 x R590.00 paaiemente direkte deposito of elektroniese oorplasing
 • Faks depositostrokie elke keer as u 'n inbetaling doen


Kontakbesonderhede

Tel : 012 334 1286
Sel : 084 525 2609
Faks : 086 665 5473
E-Pos : marietjie@abbo.org.za
Adres: ABBO, POSBUS 3436, PRETORIA, 0001
Webblad: www.abbo.org.za