Skakel Nou » (+27) 12 334 1320 of (+27) 21 917 7000

Voortgesette Opleiding

Voortgesette opleiding vir oudstudente

Oudstudente word aangemoedig en die geleentheid gebied om verdere opleiding te ontvang en mekaar te ondersteun ten opsigte van hulle persoonlike groei en beradingsaktiwiteite.

Geleenthede:
Die volgende geleenthede word geskep:

Voortgesette Opleiding
Voortgesette Opleiding2
Voortgesette Opleiding3

  1. Drie Saterdae per jaar word deur ABBO gereël vir voortgesette opleiding aan oudstudente.  Datums van die geleenthede is beskikbaar op KALENDER en Facebook.
  2. Oudstudente mentor mekaar by die voortgesette opleidingsgeleenthede.
  3. Beradingsartikels en ander toerustingsmateriaal is beskikbaar op die webblad.  Sleutel in op "Artikels"